سابقه کاوش ها در آنتی ویروس بردار

سابقه کاوش ها در آنتی ویروس بردار

 243    0

مراحل اجرای کاوش در آنتی ویروس بردار

شما میتوانید با انتخاب هر کدام از آیتم های کاوش صفحه سابقه کاوش را باز کنید که در آن میزان پیشرفت کاوش و جزئیاتی شامل تعداد کل فایل های کاوش شده ؛زمان باقی مانده؛تعداد فایل های آلوده؛مشکوک و پاکسازی شده و فایل در حال کاوش نشان داده میشود. در صورت اجرای چند کاوش به صورت همزمان گزارش تمام کاوش ها در این صفحه نشان داده میشود . قابل به ذکر است در زمان کاوش امکان استاپ کردن و میکس نیز وجود دارد در صورت کاوش اجرا شده اگر تهدیدی پدیدار شود با کلیک بر روی جزئیات کاوش لیست تهدید ها نشان داده میشود و شما تعیین کننده عمل انجام شده برای تهدید مورد نظر هستید با کلیک بر روی جزئیات کاوش وارد صفحه گزارش کاوش شده و در آن گزارشی از همه تهدیدات یافت شده و عملیات انجام شده در این کاوش نشان داده می شوند در قسمت گزارش کاوش میتوان بد افزار ها و فایل های مشکوک بد افزار شناسایی شده در هنگام کاوش همچنین عملیاتی که در برابر بدافزارها صورت پذیرفته یا می‌تواند انتخاب کاربر صورت پذیرد را مشاهده کرد. 
به نقل از:

جهت مشاهده نرم افزار آنتی ویروس تحت شبکه ملی به لینک زیر مراجعه فرمائید

آنتی ویروس تحت شبکه ملینظر خود را با ما درمیان بگذارید: